Hur kommunicera externt och internt, var den övergripande frågan. Hur bemöta kritik per telefon, var en av de underliggande praktiska frågorna. Ordrums Camilla och Fredrik arbetade nyligen med en grupp i offentlig sektor som behöver kunna konsten att bemöta folk professionellt också när inringaren är i affekt. Det föreläste vi om och tränade i den form vi kallar kommunikationslabbet – i scenarier från deras egen verksamhet, där gruppen själv får träna. Och det föll onekligen väl ut: ”Man kunde identifiera sig och ta till sig”, ”Budskap som framfördes på ett mycket bra sätt”, ”Kompetenta föreläsare”, ”Lättapplicerat på verksamheten”, ”Kulroligt med rollspelen”, ”Betyg: stort A”, ”Professionellt – sakligt men roligt”, ”Inspirerande”, ”Rolig föreläsningsform”, ”Bra verktyg för framtiden”, ”MYCKET BRA!”, var några av de skriftliga kommentarerna efteråt. Tack snälla, säger vi. Att kommunicera är en färdighet. Och färdigheter kan man träna. Och träna kan vara ganska kul.

Tagged with →  
Top