Terminens första uppdrag utspelade sig på en ytterst semesterlik plats, nämligen Liseberg i Göteborg. Här träffade Camilla och Fredrik personalen på en friskola för personalkonferens och temat för vår del var bemötande och kommunikation på jobbet. Hur gör vi för att kommunicera på ett sätt så att vi undviker missförstånd? Vad betyder kroppsspråk och status i sammanhanget? Hur framföra kritik till en kollega på ett bra sätt? Det var några av frågorna som diskuterades. Camilla och Fredrik illustrerade med  hjälp av spelade scener en del kommunikativa begrepp och dilemman. Tack för förtroendet och för en härlig start på terminen, säger vi.

Ordrums Camilla och Fredrik har tillsammans med artisten Bengt Kyllinge träffat chefer på gruvföretaget Boliden uppe i Västerbotten och talat bemötande och kommunikation. Hur tacklar man som chef svåra samtal med medarbetare om t ex mindre lämpligt beteende? Hur skapa och vidmakthålla en god kultur på arbetsplatsen? Vi ledde diskussioner, gestaltade dilemman  – och njöt av att vissa uppdrag tar oss till  regnbågens slut.

Förmågan att kommunicera tydligt, korrekt och på ett sätt så att andra vill lyssna är en utmaning i snart sagt alla typer av branscher och verksamheter. Att praktiskt öva den förmågan var temat då Ordrums Fredrik Mattsson fick äran att arbeta med företrädare för en grupp specialister från Göteborg, Malmö och Stockholm inom områden som puts och tegel hos Brukspecialisten.

Ordrums Camilla Rönngren och Fredrik Mattsson har under två dagar i början av året och i två olika sammanhang arbetat på uppdrag av Almi företagspartner i Uppsala. Temat var kommunikation – konsten att nå fram och blir förstådd, både i den interna kommunikationen på arbetsplatsen såväl som gentemot kunder. Almi företagspartner arbetar med rådgivning och hjälp med finansiering i företagandets alla faser. Vi tackar för förtroendet. 

 

Hur uppfattas jag? Vill du bli bättre på att kommunicera är det en viktig fråga att få svar på. Och nu kan du få det – med hjälp av vårt verktyg Uppfattas. Istället för julkort vill vi ge dig en gratis licens i julklapp (värde 250 kr). Använd formuläret nedan.

 
 

God Jul önskar
Erik – Fredrik – Camilla – Marit
Ordrum AB

(Vi delar ut 50 licenser – först till kvarn gäller)

Ordrums Camilla Rönngren föreläser tillsammans med artisten Bengt Kyllinge, för all personal i Bolidens gruva i Garpenberg under hösten. Temat är kommunikation och härskartekniker och meningen är att alla drygt 400 personer ska träffa Camilla och Bengt under hösten. Gruvan är en av världens mest moderna gruvor och här bryter man malm som innehåller zink, bly, silver, koppar och guld. Även Ordrums Mia Peterson har varit med på ett hörn.

Höstens första uppdrag hade tema bemötande och ledarskap i klassrummet.  Camilla Rönngren och Fredrik Mattsson tränade praktiskt på bemötandetekniker i utmanade men vardagliga situationer. Deltagarna var gymnasielärare i Göteborg. I klassrummet på Bernadottegymnasiet, med det spännande namnet Polisen, sitter Camilla fängslad och gripen (se bild).

Under två intensiva dagar i Stockholm genomförde Ordrums Fredrik Mattsson och Camilla Rönngren den öppna kursen Kommunikation och bemötande för läkare. I fokus stod förmågan att bemöta och samtala med patienter och anhöriga i olika faser, liksom konsten att tala inför grupp. Hur hantera tystnad, vrede eller sorg? Hur lyssna på ett aktivt sätt? Hur stå inför en grupp och göra sig förstådd och locka det bästa ut gruppen? Den öppna kursen, som bygger på en stor del praktiska moment, ges tillsammans med Greater Minds och två nya kurstillfällen är planerade i höst: 27-28 november i Stockholm och 6-7 december i Göteborg. Se mer här: Kursinformation Läkare

Kommunikation människor emellan kan som bekant ibland leda till missförstånd och konflikter. Hur gör vi för att undvika att hamna där? Vi presenterar nu fem kortfilmer, som belyser Berit Ås klassiska härskartekniker: förlöjligande, undanhållande av information, dubbelbestraffning, påförande av skuld och skam och osynliggörande. I vår föreläsning ”Att möta andra och varandra – om gott bemötande på jobbet” talar vi om – och illustrerar –  kommunikation ur olika perspektiv. Finns det beteenden som hjälper oss att åstadkomma ett gott samtal? Hur ser i så fall dessa beteenden ut? Vad är brus, tysta budskap och status? Gott klimat på jobbet sitter inte i väggarna, det sitter i beteendet. I filmerna syns Camilla Rönngren, Mia Peterson och Fredrik Mattsson. Läs mer om föreläsningarna här:
Att möta andra och varandra och Från härskarteknik till det goda samtalet

Här är de fem filmerna:
På Lilla Amundö i Askim ligger Ågrenska, ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser. Här erbjuder man kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte till barn, unga och vuxna med olika diagnoser och funktionsnedsättningar och här anordnas kurser, utbildningar och vistelser i härlig miljö.  Ordrums Fredrik Mattsson besökte ön nyligen och fick det stora förtroendet att under en utbildningsdag inspirera verksamhetens kunniga och erfarna personal i konsten att leda kreativa och konstruktiva möten och att tala så att andra vill lyssna.

Top