Skatteverket_ErikMattsson

Erik Mattsson föreläser för några av Skatteverkets chefer.

Skatteverket lyfts ofta fram som den myndighet som bäst lyckats klara övergången till en modern myndighet. En av anledningarna till att man lyckats så väl är att man hela tiden haft fokus på kompetensutveckling.
-Man får aldrig slå sig till ro och bli nöjd, sa en av kursdeltagarna.

En eftermiddag i februari hade Ordrum äran att få vara med i utbildandet av ett hundratal av myndighetens chefer. Temat var ”Hur får man med alla på tåget?”. Tack för förtroendet!

Top