sidhuvud_retorik

Vad är retorik?

Retorik betyder talarkonst, vältalighet och vältalighetslära. Aristoteles kallade retoriken läran om konsten att övertyga. Det är också den tolkningen vi gör på denna sida. För oss är retorik läran om hur man på bästa sätt övertygar människor. Det viktiga är då inte att vara sann utan att vara sannolik – nog att bli trodd. Detta synsätt, som ytligt sett ser ut att ta lätt på sanningen, är förmodligen också orsaken till att retoriken under lång tid varit i vanrykte. Retorik är en teknik. En kraftfull teknik.

Retorik.se finns mycket mer

För dig som vill veta mer om retorik så finns en handbok med bland annat en samling av retoriska tekniker på vår sida retorik.se. På sidan finns också en samling av slogans, där finns också några ordlistor med skilda fackjargonger (från taxijargong till vårdjargong), där finns också nyord samt en citatsamling.

Hos Ordrum finns resten

Hos Ordrum hittar du både material och utbildning i retorik.

Gå en öppen kurs
Du kan gå vår öppna endagskurs Masterclass i presentationsteknik. Vi arbetar i små grupper om maximalt åtta personer.
Boka personlig talarträning
Vår individuella talarträning bygger på moduler som kan kombineras på olika sätt. Vi kan också hjälpa dig via Skype eller iChat. Läs mer här.
Träna på egen hand
Talarkokboken är vår handbok i presentationsteknik. Här kan du läsa ett utdrag ur boken.
Uppfattas.se
Använd vårt feedback-verktyg för att få återkoppling på hur du uppfattas.
Talarlådan

Talarlådan

I Talarlådan finns en samling metoder för talarträning.
Talskrivaren – app för iPhone
Med vår app Talskrivaren sätter du samman ett tal med hjälp av enkla talmoduler.  Appen är dessutom gratis!
Top