sidhuvud_retorik

Vad är retorik?

Retorik betyder talarkonst, vältalighet och vältalighetslära. Aristoteles kallade retoriken läran om konsten att övertyga. Det är också den tolkningen vi gör på denna sida. För oss är retorik läran om hur man på bästa sätt övertygar människor. Det viktiga är då inte att vara sann utan att vara sannolik – nog att bli trodd. Detta synsätt, som ytligt sett ser ut att ta lätt på sanningen, är förmodligen också orsaken till att retoriken under lång tid varit i vanrykte. Retorik är en teknik. En kraftfull teknik.

Retorik.se finns mycket mer

För dig som vill veta mer om retorik så finns en handbok med bland annat en samling av retoriska tekniker på vår sida retorik.se. På sidan finns också en samling av slogans, där finns också några ordlistor med skilda fackjargonger (från taxijargong till vårdjargong), där finns också nyord samt en citatsamling.

Hos Ordrum finns resten

Hos Ordrum hittar du både material och utbildning i retorik.

Talarkokboken
Talarkokboken är vår handbok i presentationsteknik. Här kan du läsa ett utdrag ur boken.
Kurs i presentationsteknik
För dig som vill kommunicera bättre finns vår kurs Presentationsteknik i praktiken.
Talskrivaren – app för iPhone
Med vår app Talskrivaren sätter du samman ett tal med hjälp av enkla talmoduler.  Appen är dessutom gratis!
Top