Blir dina texter lästa? Fungerar de för dem som faktiskt ska läsa dem? Kanske behöver samma texter finnas i olika versioner för olika sammanhang? Ordrum ger råd om hur du kan förbättra och anpassa dina texter. Vi arbetar också konkret med både språkvård och textgranskning, s.k. text-tvätt.

Kontakta Fredrik Mattsson på fredrik@ordrum.se eller använd formuläret.