Ordrums utbildningsdag Bli en bättre mötesledare ger deltagaren en grundläggande utbildning i konsten att leda möten. Utbildningen består av en kursdag.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som chef, ledare, organisationsutvecklare, pedagog eller till dig som av andra anledningar har ett intresse av att bättre kunna leda möten.

Ur innehållet

  • Hur skapas det goda mötet?
  • Mötesledarens förhållningssätt
  • Mötesmetoder – den egna verktygslådan
  • Mötesredskap, möblering m m
  • Att leda möten – beteende och kroppsspråk
  • Mötesklimat – bemötande – det egna ansvaret

Detta är en praktiskt dag. Vi pratar om mötesmetoder, vi provar dessa i praktiken och reflekterar kring det vi testar. Vi vill att dagen ska kännas lustfylld och lärorik.

Dokumentation

Kursen har Möteskokboken®, som vann Svenska Publishing-priset 2010, som kurslitteratur. Boken (som består av två delar) är en receptsamling i konsten att leda möten och består av beskrivningar av 80 mötesmetoder.

Deltagarantal

Max 14 deltagare.

Kostnad & anmälan

Kursdatum, anmälan och pris finns i formuläret här till höger. Möteskokboken 1 ingår i kursavgiften.

Kursledare

Fredrik Mattsson

Top