Att påstå att vissa av oss skulle vara födda till skickliga kommunikatörer och andra inte, är varken sant eller ett särskilt bra förhållningssätt om man vill bli bättre på att kommunicera.

Vi är fångna i våra vanor – och ovanor

Det flesta av oss trivs bäst med att göra som vi brukar. Det finns dock inget som säger att sättet vi vant oss vid att kommunicera på är det optimala sättet att nå fram med vårt budskap. När vi utbildar kring beteende brukar vi ofta säga att ”kroppsspråket ljuger” – med det menar vi att våra vanor syns mer än våra känslor. När vi undervisar i skriftlig kommunikation övar vi på att anpassa vår stil utifrån den mottagare vi vill nå, inte utifrån vad som känns bekvämt för oss som skribenter.

Var dig själv är en dålig instruktion

En följd av detta tankesätt är att vi aldrig instruerar våra kursdeltagare med tillrop som ”var dig själv” eller ”gör som det känns bra för dig”. Detta leder nämligen bara till att vi gör som vi brukar och det omöjliggör utveckling och förändring.

Du spelar många roller

I stället arbetar vi utifrån den självklara tesen att vi spelar olika yrkesroller i arbetslivet. Genom att öka vår medvetenhet om oss själva som kommunikatörer kan vi välja roll och tonfall – i beteende såväl som skrift – utifrån vad situationen kräver. Vi kan också lägga nya roller till de roller vi redan har. Allt handlar om övning.

 

Top