Jag har just, som förbundsordförande för Röda korsets ungdomsförbund, hållit ett tal om demokratisering inför en grupp ungdomspolitiker. Efteråt kommer det fram en kvinna och frågar om jag skulle kunna komma till hennes organisation och prata om retorik. Tidigare har frågorna nästan alltid handlat om vad jag talar om men nu har jag alltså blivit ombedd att tala om hur jag talar. Vilken utmaning – hur talar jag egentligen?

Den där eftermiddagen ledde mig senare till studier i retorik, vilket i sin tur ledde till att jag blev gästlärare i retorik vid Uppsala Universitet. Plötsligt fick jag användning både av statskunskapen, matematiken och min teaterträning.

Yrkeslivet föll i knät på mig. Fast ändå inte. För jag har alltid intresserat mig för hur det kommer sig att vissa hörs medan andra är osynliga. Det tycks inte handla så särskilt mycket om själva innehållet. Det finns de som kan tala fantastiskt om ingenting. Det handlar om något annat. Jakten på detta andra är vad Ordrum ägnar sig åt; hur skaffar man sig färdigheten att kommunicera väl oavsett om det handlar om att övertyga, berätta, bemöta, presentera eller moderera.

Genom åren har företaget växt och vi har utvecklat flera träningsmaterial, skrivit ett par böcker – bland annat Talarkokboken, Möteskokboken och Skrivarkokboken – och undervisat mer än 100.000 personer. Vår verksamhet kretsar ännu kring samma sak som från första början, nämligen hur man kan förbättra sin förmåga att få in sitt budskap. Det räcker nämligen inte med att få ut det.

Erik Mattsson, vd och grundare

Top