Ordrum ägnar sig åt kommunikation människor emellan. Vi fokuserar på gränssnittet, på själva överföringen, i ord och beteende eller text. Vi hjälper till att göra kommunikationen så bra som möjligt oavsett om det handlar om att övertyga, presentera, bemöta, ge service, intervjua, berätta, moderera, samtala eller informera.

Vad gör vi?
Hur tänker vi?
Vilka är vi?
Vilka jobbar vi med?
Hur började det?

Top