FullSizeRenderUnder två intensiva dagar i Stockholm genomförde Ordrums Fredrik Mattsson och Camilla Rönngren den öppna kursen Kommunikation och bemötande för läkare. I fokus stod förmågan att bemöta och samtala med patienter och anhöriga i olika faser, liksom konsten att tala inför grupp. Hur hantera tystnad, vrede eller sorg? Hur lyssna på ett aktivt sätt? Hur stå inför en grupp och göra sig förstådd och locka det bästa ut gruppen? Den öppna kursen, som bygger på en stor del praktiska moment, ges tillsammans med Greater Minds och två nya kurstillfällen är planerade i höst: 27-28 november i Stockholm och 6-7 december i Göteborg. Se mer här: Kursinformation Läkare

chefstraineeÅrets chefstraineer i Kalmar län fick hjälp med finputsningen inför traineeperiodens avslutande redovisning av Ordrums Erik Mattsson.

Åhörarna denna gång var landstingsstyrelsen som lyssnade nyfiket på de utmaningar och åtgärder som de blivande cheferna identifierat inom landstingets olika verksamheter.

Alltsedan chefstraineeprogrammet startade för snart tio år sedan har Ordrum hållit i ett avsnitt kring presentationsteknik och kommunikation. Tack för förtroendet.

IMG_9711På Stockholmsmässan jobbar proffs på mässor. Ordrums Fredrik Mattsson har nyligen åter fått förtroendet att leda en intern kurs om mötesledning. Hur leda effektiva och kreativa möten, var den stora frågan och med hjälp av Möteskokboken 1 och 2 arbetade vi intensivt med frågan under kursdagen. ”Engagerad och entusiasmerande utbildare. Handfasta exempel och bra verktyg att ta med ut i verkligheten” och ”Riktigt bra upplägg med att få lyssna, öva och diskutera”  var några av omdömena efteråt. Vi bugar och bockar.

Bild härskarteknikfimernaKommunikation människor emellan kan som bekant ibland leda till missförstånd och konflikter. Hur gör vi för att undvika att hamna där? Vi presenterar nu fem kortfilmer, som belyser Berit Ås klassiska härskartekniker: förlöjligande, undanhållande av information, dubbelbestraffning, påförande av skuld och skam och osynliggörande. I vår föreläsning ”Att möta andra och varandra – om gott bemötande på jobbet” talar vi om – och illustrerar –  kommunikation ur olika perspektiv. Finns det beteenden som hjälper oss att åstadkomma ett gott samtal? Hur ser i så fall dessa beteenden ut? Vad är brus, tysta budskap och status? Gott klimat på jobbet sitter inte i väggarna, det sitter i beteendet. Läs mer på:
Att möta andra och varandra och Från härskarteknik till det goda samtalet

Här är de fem filmerna:
På Lilla Amundö i Askim ligger Ågrenska, ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser. Här erbjuder man kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte till barn, unga och vuxna med olika diagnoser och funktionsnedsättningar och här anordnas kurser, utbildningar och vistelser i härlig miljö.  Ordrums Fredrik Mattsson besökte ön nyligen och fick det stora förtroendet att under en utbildningsdag inspirera verksamhetens kunniga och erfarna personal i konsten att leda kreativa och konstruktiva möten och att tala så att andra vill lyssna.
IMG_9147

Merparten av våra uppdrag genomförs internt hos våra kunder. Men vi har också ett antal öppna kurser i t ex presentationsteknik, retorik, bemötande och mötesledning. Alla kurser hittar du här.

_DSC2980Presentationsteknik

I kursen Presentationsteknik i praktiken får du lära dig att presentera effektivt. Du får  möjlighet att träna – och får dessutom personliga råd och tips för att bli en ännu bättre presentatör.

Att tala så att andra vill lyssna

I seminariet Att tala så att andra vill lyssna får du lära dig mer om att få fram ditt budskap.

Kommunikation och bemötande för läkare

I kursen Kommunikation och bemötande för läkare lär du dig hur du vinner förtroende och kommunicerar med respekt, empati, tydlighet och lyhördhet med patienter och närstående. Vi fördjupar oss också i presentationsteknik och studerar tekniker och fallgropar att undvika när man vill nå ut med ett budskap inför en grupp.  

Mötesledning

I kursen Mötesledning i praktiken får du lära dig att leda möten så att deltagarna verkligen möts.


Erik Mattsson i en film där han föreläser om kroppsspråk. Kroppen talar starkt men det är långtifrån säkert att det talar sant.

Alla svåra samtal handlar inte om liv och död men inom vården kan det handla också om just det. Ordrums Camilla Rönngren och Fredrik Mattsson medverkade nyligen på en utbildning för ST-läkare på Södersjukhuset i Stockholm kring konsten att kommunicera svåra besked. Specialistläkare från olika delar av sjukhuset tränade sin förmåga att vara goda kommunikatörer i, på många sätt, pressade situationer. Utbildningen består till stor del av praktisk träning, som filmas och diskuteras.

IMG_8865 beskuren

Skatteverket_ErikMattsson

Erik Mattsson föreläser för några av Skatteverkets chefer.

Skatteverket lyfts ofta fram som den myndighet som bäst lyckats klara övergången till en modern myndighet. En av anledningarna till att man lyckats så väl är att man hela tiden haft fokus på kompetensutveckling.
-Man får aldrig slå sig till ro och bli nöjd, sa en av kursdeltagarna.

En eftermiddag i februari hade Ordrum äran att få vara med i utbildandet av ett hundratal av myndighetens chefer. Temat var ”Hur får man med alla på tåget?”. Tack för förtroendet!

Ibland måste vi se bakåt för att få en klarare bild av nuet och framtiden. Fredrik Mattsson gav på uppdrag av IPF, Institutet för personal- och företagsutveckling, nyligen en mytodrama-föreläsningsföreställning kring Shakespeares Henry V. Deltagarna fick möjlighet att spegla sig och sitt ledarskap i berättelsen om denne 1400-talskung. Gruppen bestod denna gång av deltagare vid Rektorsutbildningen vid Karlstad universitet/Uppsala universitet och platsen var fantastiska Sigtunastiftelsen. Rum: Framtiden. Dit häftmaskinen på bilden hörde.
IMG_8902 beskuren