Bild härskarteknikfimernaKommunikation människor emellan kan som bekant ibland leda till missförstånd och konflikter. Hur gör vi för att undvika att hamna där? Vi presenterar nu fem kortfilmer, som belyser Berit Ås klassiska härskartekniker: förlöjligande, undanhållande av information, dubbelbestraffning, påförande av skuld och skam och osynliggörande. I vår föreläsning ”Att möta andra och varandra – om gott bemötande på jobbet” talar vi om – och illustrerar –  kommunikation ur olika perspektiv. Finns det beteenden som hjälper oss att åstadkomma ett gott samtal? Hur ser i så fall dessa beteenden ut? Vad är brus, tysta budskap och status? Gott klimat på jobbet sitter inte i väggarna, det sitter i beteendet. Läs mer på:
Att möta andra och varandra och Från härskarteknik till det goda samtalet

Här är de fem filmerna:
På Lilla Amundö i Askim ligger Ågrenska, ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser. Här erbjuder man kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte till barn, unga och vuxna med olika diagnoser och funktionsnedsättningar och här anordnas kurser, utbildningar och vistelser i härlig miljö.  Ordrums Fredrik Mattsson besökte ön nyligen och fick det stora förtroendet att under en utbildningsdag inspirera verksamhetens kunniga och erfarna personal i konsten att leda kreativa och konstruktiva möten och att tala så att andra vill lyssna.
IMG_9147

Merparten av våra uppdrag genomförs internt hos våra kunder. Men vi har också ett antal öppna kurser i t ex presentationsteknik, retorik, bemötande och mötesledning. Alla kurser hittar du här.

_DSC2980Presentationsteknik

I kursen Presentationsteknik i praktiken får du lära dig att presentera effektivt. Du får  möjlighet att träna – och får dessutom personliga råd och tips för att bli en ännu bättre presentatör.

Att tala så att andra vill lyssna

I seminariet Att tala så att andra vill lyssna får du lära dig mer om att få fram ditt budskap.

Kommunikation och bemötande för läkare

I kursen Kommunikation och bemötande för läkare lär du dig hur du vinner förtroende och kommunicerar med respekt, empati, tydlighet och lyhördhet med patienter och närstående. Vi fördjupar oss också i presentationsteknik och studerar tekniker och fallgropar att undvika när man vill nå ut med ett budskap inför en grupp.  

Mötesledning

I kursen Mötesledning i praktiken får du lära dig att leda möten så att deltagarna verkligen möts.


Erik Mattsson i en film där han föreläser om kroppsspråk. Kroppen talar starkt men det är långtifrån säkert att det talar sant.

Alla svåra samtal handlar inte om liv och död men inom vården kan det handla också om just det. Ordrums Camilla Rönngren och Fredrik Mattsson medverkade nyligen på en utbildning för ST-läkare på Södersjukhuset i Stockholm kring konsten att kommunicera svåra besked. Specialistläkare från olika delar av sjukhuset tränade sin förmåga att vara goda kommunikatörer i, på många sätt, pressade situationer. Utbildningen består till stor del av praktisk träning, som filmas och diskuteras.

IMG_8865 beskuren

Skatteverket_ErikMattsson

Erik Mattsson föreläser för några av Skatteverkets chefer.

Skatteverket lyfts ofta fram som den myndighet som bäst lyckats klara övergången till en modern myndighet. En av anledningarna till att man lyckats så väl är att man hela tiden haft fokus på kompetensutveckling.
-Man får aldrig slå sig till ro och bli nöjd, sa en av kursdeltagarna.

En eftermiddag i februari hade Ordrum äran att få vara med i utbildandet av ett hundratal av myndighetens chefer. Temat var ”Hur får man med alla på tåget?”. Tack för förtroendet!

Ibland måste vi se bakåt för att få en klarare bild av nuet och framtiden. Fredrik Mattsson gav på uppdrag av IPF, Institutet för personal- och företagsutveckling, nyligen en mytodrama-föreläsningsföreställning kring Shakespeares Henry V. Deltagarna fick möjlighet att spegla sig och sitt ledarskap i berättelsen om denne 1400-talskung. Gruppen bestod denna gång av deltagare vid Rektorsutbildningen vid Karlstad universitet/Uppsala universitet och platsen var fantastiska Sigtunastiftelsen. Rum: Framtiden. Dit häftmaskinen på bilden hörde.
IMG_8902 beskuren

Transportstyrelsen_litenUnder januari månad har Erik Mattsson utbildat ett par hundra av Transportstyrelsens tjänstemän i kommunikation. I seminariet har vi diskuterat den moderna ämbetsmannarollen – och hur man på ett klokt sätt förenar den med myndighetssveriges krav på att uppfattas som en servicegivare.

Frågorna som diskuterats är bland andra: Hur förhåller man sig till sin kund? Hur är man korrekt men samtidigt empatisk? Hur hanterar men starka känslor? Hur kommunicerar man till människor som inte vill förstå? Och sist men inte minst: Hur övar man vidare för att blir ännu bättre i sin ämbetsmannaroll?

Uppdraget genomförs i samarbete med Talarforum – tack för förtroendet!

Talarladan-nyVid sidan av våra böcker har vi också som bekant annat utbildningsmaterial. Nu finns nya versioner av Möteslådan och Talarlådan i vår webbutik. Lådorna innehåller material som hjälper dig att bli en bättre mötesledare respektive talare.

I Talarlådan finns t ex Talarkortleken (påbyggnadsversionen), associationskort och en miniaffisch, liksom ett häfte med övningar. Möteslådan innehåller t ex humörmarkörer och associationskort. Se mer i vår webbutik. Priset på lådorna är också nytt – och lägre: 350 kronor inklusive moms och skickas som allt du köper i webbutiken utan portokostnad.

Nya är också våra e-böcker Meeting Cookbook och Speaker´s Cookbook, som du enkelt laddar ner via vår butik på hemsidan.

 

kroppsspraketljugerVarför inte börja det nya året med att öka din självkännedom. Just nu delar vi ut 20 licenser alldeles gratis.

Vill du veta hur du uppfattas? Med vårt nya verktyg kan du få hjälp med att ta reda på hur du andra ser på dig i några vanliga (yrkes)roller. Anmäl ditt intresse genom att mejla till uppfattas@uppfattas.se.

 

Så här går det till:

1 Välj vilken roll du vill ha feedback på (du kan välja mellan talarrollenmötesledarrollen eller samtalsledarrollen). Du kan också välja ett specifikt tillfälle som feedbacken ska gälla.

2 Gör en egen skattning av hur du uppfattar dig själv i den valda rollen.

3 Bjud in ett valfritt antal personer att ge dig återkoppling.

4 När minst tre personer gett återkoppling kan du titta på hur väl din egen uppfattning om dig själv stämmer med andras uppfattning om dig.

Resultatet presenteras i bilden nedan, klicka för en större version (i detta fall gäller det hur du uppfattas i mötesledarrollen).

exempel