Att ungdomen är vår framtid råder det ingen tvekan om. Att ”den eviga ungdomens stad” är Uppsala är också vedertaget. Ordrum, som nu funnits i drygt 20 år och startade sin verksamhet i staden, vill stödja andra ungdomar och sponsrar därför UNIK fotboll (Unik P04) i Uppsala. Klubben har en stor och bred ungdomssektion och ungdomar från stadsdelar med helt olika karaktär spelar tillsammans i laget. Fotboll handlar i stor utsträckning om samspel och god kommunikation. Precis som Ordrums verksamhet. Heja Unik!

Hur komma framåt i processen? Hur fånga idéer och kliva ett steg närmare målet? Det var några av frågorna som stod i fokus när Ordrums Fredrik Mattsson ledde ett processmöte med projektgruppen inför konferensen Drogfokus 2018. Med hjälp av kreativa mötesmetoder och en fokuserad grupp med gemensam målbild tog vi tillsammans några konkreta steg framåt mot det uppsatta målet.Bilden från CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, där vi var för processmötet. Den 19 januari 2018 har Ordrum en öppen kurs i mötesledning, där du som mötesledare får tips och idéer kring ditt eget mötesledande. Se mer under rubriken Öppna kurser på denna hemsida. Vill du ha hjälp med att leda ditt processmöte.

Ordrum är glada och hedrade över att få vara med och leda Talarforum Akademis Masterclass för talare. ”Kul och ärofullt att få vara en av lärarna när Talarforum utbildar sina egna talare”, säger Erik Mattsson som här bjuder på sina bästa talartips.

 

 

I Falkenberg samlades en stor del av Sveriges forskarelit inom nanoteknik. Miljön var perfekt vald. Solen sken över sandstranden. Och inne i föreläsningssalen arbetade doktoranderna hårt med att på ett snabbt och effektivt sätt göra sin egen forskning begriplig för kollegorna. Den avslutande rundan med feedback visade att stora framsteg gjorts – och att man inte alls behöver bli platt och banal trots att man bara har två minuter på sig att tala. Less is more, återigen.

IMG_0120

Höstens första uppdrag hade tema bemötande och ledarskap i klassrummet.  Camilla Rönngren och Fredrik Mattsson tränade praktiskt på bemötandetekniker i utmanade men vardagliga situationer. Deltagarna var gymnasielärare i Göteborg. I klassrummet på Bernadottegymnasiet, med det spännande namnet Polisen, sitter Camilla fängslad och gripen (se bild).

FullSizeRenderUnder två intensiva dagar i Stockholm genomförde Ordrums Fredrik Mattsson och Camilla Rönngren den öppna kursen Kommunikation och bemötande för läkare. I fokus stod förmågan att bemöta och samtala med patienter och anhöriga i olika faser, liksom konsten att tala inför grupp. Hur hantera tystnad, vrede eller sorg? Hur lyssna på ett aktivt sätt? Hur stå inför en grupp och göra sig förstådd och locka det bästa ut gruppen? Den öppna kursen, som bygger på en stor del praktiska moment, ges tillsammans med Greater Minds och två nya kurstillfällen är planerade i höst: 27-28 november i Stockholm och 6-7 december i Göteborg. Se mer här: Kursinformation Läkare

chefstraineeÅrets chefstraineer i Kalmar län fick hjälp med finputsningen inför traineeperiodens avslutande redovisning av Ordrums Erik Mattsson.

Åhörarna denna gång var landstingsstyrelsen som lyssnade nyfiket på de utmaningar och åtgärder som de blivande cheferna identifierat inom landstingets olika verksamheter.

Alltsedan chefstraineeprogrammet startade för snart tio år sedan har Ordrum hållit i ett avsnitt kring presentationsteknik och kommunikation. Tack för förtroendet.

IMG_9711På Stockholmsmässan jobbar proffs på mässor. Ordrums Fredrik Mattsson har nyligen åter fått förtroendet att leda en intern kurs om mötesledning. Hur leda effektiva och kreativa möten, var den stora frågan och med hjälp av Möteskokboken 1 och 2 arbetade vi intensivt med frågan under kursdagen. ”Engagerad och entusiasmerande utbildare. Handfasta exempel och bra verktyg att ta med ut i verkligheten” och ”Riktigt bra upplägg med att få lyssna, öva och diskutera”  var några av omdömena efteråt. Vi bugar och bockar.

Bild härskarteknikfimernaKommunikation människor emellan kan som bekant ibland leda till missförstånd och konflikter. Hur gör vi för att undvika att hamna där? Vi presenterar nu fem kortfilmer, som belyser Berit Ås klassiska härskartekniker: förlöjligande, undanhållande av information, dubbelbestraffning, påförande av skuld och skam och osynliggörande. I vår föreläsning ”Att möta andra och varandra – om gott bemötande på jobbet” talar vi om – och illustrerar –  kommunikation ur olika perspektiv. Finns det beteenden som hjälper oss att åstadkomma ett gott samtal? Hur ser i så fall dessa beteenden ut? Vad är brus, tysta budskap och status? Gott klimat på jobbet sitter inte i väggarna, det sitter i beteendet. Läs mer på:
Att möta andra och varandra och Från härskarteknik till det goda samtalet

Här är de fem filmerna:
På Lilla Amundö i Askim ligger Ågrenska, ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser. Här erbjuder man kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte till barn, unga och vuxna med olika diagnoser och funktionsnedsättningar och här anordnas kurser, utbildningar och vistelser i härlig miljö.  Ordrums Fredrik Mattsson besökte ön nyligen och fick det stora förtroendet att under en utbildningsdag inspirera verksamhetens kunniga och erfarna personal i konsten att leda kreativa och konstruktiva möten och att tala så att andra vill lyssna.
IMG_9147

Top