I slutet av november möttes mötesproffs från Göteborgs universitet för att inspireras och resonera kring hur man kan åstadkomma ännu bättre möten. Ordrums Erik Mattsson var moderator och föreläste på temat ”Det goda mötet”. Erik delade med sig av tips ur Möteskokboken för att få såväl små som stora möten att bli mer av det de är tänkta att vara: möten människor emellan.

Under hösten talartränar Ordrums Fredrik Mattsson ett stort antal personer. Målet med träningen är att finna vägar att både nå ut – och in – med sitt budskap. Att ta reda på hur man uppfattas i en talarsituation är ett första steg för att kunna göra aktiva val och få ett hum om vad du behöver stärka och vad du behöver tona ner i det egna beteendet. Att behärska konsten att tala inför andra är en praktisk färdighet och därför är det praktisk träning som står på agendan då Fredrik under hösten träffar personer från så skilda verksamheter som till exempel offentlig sektor och fordonsindustrin.

Möteskokboken I, som utkom första gången 2009 har nu kommit i en nyutgåva. Boken, som är skriven av Anna Jöborn och Erik Mattsson, handlar om grunderna för det lyckade mötet och innehåller en lång rad handfasta råd och tips till dig som leder ett möte, såväl det mindre veckomötet, som den större konferensen. ”Praktiskt och användbart för chefer, arbetsledare  med flera”, som Upsala Nya Tidning skrev i sin näringslivsbilaga Uppgång nyligen. Finns att titta närmare på i vår webbutik.  Den 19 januari 2018 ger vi en öppen kurs om mötesledning. Välkommen att anmäla dig här.

Ordrums Camilla Rönngren föreläser tillsammans med artisten Bengt Kyllinge, för all personal i Bolidens gruva i Garpenberg under hösten. Temat är kommunikation och härskartekniker och meningen är att alla drygt 400 personer ska träffa Camilla och Bengt under hösten. Gruvan är en av världens mest moderna gruvor och här bryter man malm som innehåller zink, bly, silver, koppar och guld. Även Ordrums Mia Peterson har varit med på ett hörn.

Ordrum deltog i på Bokmässan i Göteborg för nionde året i rad. Förutom spännande möten och diskussioner kring kommunikation i allmänhet och vår verksamhet i synnerhet deltog vi också i ett samtal på Tidningen Skrivas scen. Två av författarna till vår bok Skrivarkokoken, Marit Larsdotter och Fredrik Mattsson, delade där med sig av sina bästa skrivtips för den som skriver i jobbet. Är du intresserad av sådana tips? Läs vår bok eller kontakta oss för en kurs i skrivande på jobbet. Se mer under Skriva bättre

Vad ser vi egentligen? Ser vi hela bilden? Allt handlar om perspektiv.

Sedan mer än 10 år har Ordrum hållit kommunikationskurs för personal inom Uppsala Universitet. 10 år. Det är inte mycket i en femhundraårig historia, fast ändå är vi stolta över att få vara en liten liten del i den historien.

Att ungdomen är vår framtid råder det ingen tvekan om. Att ”den eviga ungdomens stad” är Uppsala är också vedertaget. Ordrum, som nu funnits i drygt 20 år och startade sin verksamhet i staden, vill stödja andra ungdomar och sponsrar därför UNIK fotboll (Unik P04) i Uppsala. Klubben har en stor och bred ungdomssektion och ungdomar från stadsdelar med helt olika karaktär spelar tillsammans i laget. Fotboll handlar i stor utsträckning om samspel och god kommunikation. Precis som Ordrums verksamhet. Heja Unik!

Hur komma framåt i processen? Hur fånga idéer och kliva ett steg närmare målet? Det var några av frågorna som stod i fokus när Ordrums Fredrik Mattsson ledde ett processmöte med projektgruppen inför konferensen Drogfokus 2018. Med hjälp av kreativa mötesmetoder och en fokuserad grupp med gemensam målbild tog vi tillsammans några konkreta steg framåt mot det uppsatta målet.Bilden från CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, där vi var för processmötet. Den 19 januari 2018 har Ordrum en öppen kurs i mötesledning, där du som mötesledare får tips och idéer kring ditt eget mötesledande. Se mer under rubriken Öppna kurser på denna hemsida. Vill du ha hjälp med att leda ditt processmöte.

Ordrum är glada och hedrade över att få vara med och leda Talarforum Akademis Masterclass för talare. ”Kul och ärofullt att få vara en av lärarna när Talarforum utbildar sina egna talare”, säger Erik Mattsson som här bjuder på sina bästa talartips.

 

 

I Falkenberg samlades en stor del av Sveriges forskarelit inom nanoteknik. Miljön var perfekt vald. Solen sken över sandstranden. Och inne i föreläsningssalen arbetade doktoranderna hårt med att på ett snabbt och effektivt sätt göra sin egen forskning begriplig för kollegorna. Den avslutande rundan med feedback visade att stora framsteg gjorts – och att man inte alls behöver bli platt och banal trots att man bara har två minuter på sig att tala. Less is more, återigen.

Top