Motesledning_Fredrik_1603Efter en heldag med det goda mötet i centrum blir man så här glad! Ordrums Fredrik Mattsson fick nyligen det stora nöjet att arbeta med barnrättsorganisationen Maskrosbarn. Det är en organisation som stödjer unga som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk. Föreningen leder kurser och anordnar lägerverksamhet och under dagen Ordrum var på plats arbetade vi kring mötesledning – metoder och förhållningssätt.

Top