Detta är en kurs i konsten att göra sina presentationer mer levande och fängslande, oavsett om det handlar om en dragning för arbetsgruppen, ett akademiskt föredrag eller ett säljbesök inför en potentiell kund.

Kursen lägger särskilt fokus på förhållningssättet till publiken. Konsten att presentera ett budskap handlar om att väcka åhörarnas goda vilja. I kursen lägger vi också särskild tonvikt på beteendets betydelse och tittar närmare på vilka beteenden som hjälper oss att vinna vår publik.

Praktiska övningar leder deltagarna mot att bli bättre och mer medvetna kommunikatörer.

Kursen är i grunden densamma som den doktorandkurs Ordrum ger åt Chalmers (1,5 högskolepoäng) sedan 2015.

Ur innehållet

Heldag (helgrupp)

Under den inledande dagen blandas teoripass med gruppövningar. Utifrån gruppens önskemål lyfter vi fram det som deltagarna önskar svar på. Ofta innehåller kursdagen bl.a. detta:

• Att vinna publiken, inte att vinna över den
• Budskapet och målgruppen
• Tekniska hjälp- eller stjälpmedel?
• Retoriken och presentationstekniken
• Beteendets betydelse
• Berättelser som presentationsteknik
• Konsten att göra effektiva presentationsbilder
• Att formulera och strukturera

Tvåtimmarsworkshop (grupper om 3-5 pers)

Under den första workshopen arbetar grupperna med att analysera och inspireras av ett antal kända tal. Deltagarna testar också sitt grundupplägg till det treminuterstal de börjat planera.

Tvåtimmarsworkshop (grupper om 3-5 pers)

Under den andra workshopen testar deltagarna att hålla sitt treminuterstal inför gruppmedlemmarna. De får feedback och gör därefter justeringar.

Halvdag (halvgrupp)

Fokus under den avslutande halvdagen är att deltagarna framför sina tal inför halvgrupp. Deltagarna får feedback av kursledare och får chansen att tillämpa råden direkt. Avslutningsvis sammanfattas kursen och deltagarna får med sig ett par personliga råd.

Målgrupp & användning

Kursen kan skräddarsys för olika grupper och kan även inriktas på att nå fram med ett speciellt budskap. Det finns tre specialversioner av kursen: Presentationsteknik för ekonomer, Presentationsteknik för ingenjörer och Presentationsteknik för chefer.

Sagt om kursen

”Probably the best taught course I have taken in Chalmers. The course was entertaining but I also got very useful tools that improve my presentations. I feel like I learned a lot about communication in general, not only on presentations. Both storytelling and non verbal gestures.”

”Tremendously useful for my carrier.”

Dokumentation

Huvuddokumentation är Talarkokboken. Deltagarna får också tillgång tillgång till återkopplingsverktyget Uppfattas som de kan använda för att vidareutveckla sin talarfärdighet.

Kursfakta

Kurslängd: 1 dag + 2 tim + 2 tim + 1/2 dag
Deltagarantal: 8-18 personer
Språk: Svenska/engelska
Kostnad:  Be om offert via formuläret här intill.

Kursledare

Erik Mattsson

Top