Att kommunikationen fungerar internt är grundläggande för att den också ska fungera utåt. Men Ibland blir kommunikationen i en arbetsgrupp inte som vi tänkt eller önskat.

Med hjälp av illustrativa scener belyser våra två föreläsare och aktörer temat intern kommunikation ur olika perspektiv. Vi kallar det för scenisk föreläsning.

Med hjälp av Berit Ås fem klassiska härskartekniker (förlöjligande, osynliggörande, undanhållande av information, påförande av skuld och skam och dubbelbestraffning) diskuterar vi utmaningar i den vardagliga kommunikationen på jobbet.

Ur innehållet

  • Att bli en mer medveten kommunikatör
  • Vanor och hur de påverkar vårt beteende
  • Min roll – förväntan på rollen avgör hur ditt beteende uppfattas
  • Oönskat beteende och hur vi bemöter det – om härskartekniker
  • Våra ansiktsuttryck – hur uppfattas du?
  • Brus: när budskapet suddas ut av omedvetna kroppsliga uttryck
  • Tysta budskap – att hantera egna och andras undertexter

Tyngdpunkten i föreläsningen kan varieras efter era behov – och kan om man så önskar innehålla övningar.

Målgrupp

Avdelningar, enheter eller andra konstellationer inom företag, myndigheter, kommuner eller organisationer som vill arbeta med frågan om arbetsklimat och psykosocial miljö.

Kursfakta

Kurslängd: 1/2 dag
Deltagarantal: Max 40 personer
Språk: Svenska
Kostnad:  Be om offert via formuläret här intill.

UTBILDARE

Kursen leds av två utbildare i samarbete.

Mia Peterson
Camilla Rönngren
Fredrik Mattsson

Top