I denna interaktiva föreläsning ligger fokus på konsten att kommunicera klart och respektfullt med medarbetare, klienter, patienter eller kunder du möter i ditt arbete. Vårt fokus ligger på övningar och praktiskt arbete med case, där vi tillsammans övar svåra samtal utifrån er verksamhet, där ni får en chans att träna mot verkliga aktörer. I seminariet diskuterar vi utmaningar och hinder för god kommunikation men också handfasta råd och tips för att lyckas med att nå fram till en annan människa. Föreläsningen leds av två föreläsare och aktörer som illustrerar temat ur olika perspektiv.

Ur innehållet

  • Att bli en mer medveten kommunikatör
  • Mina vanor och mina roller
  • Våra ansiktsuttryck – uppfattas du som du tror och vill?
  • Praktisk träning av svåra samtal (träning mot verkliga aktörer)
  • Tysta budskap – att hantera egna och andras undertexter
  • Förhållningssätt till kommunikation – acceptans och blockering
  • Att lyssna aktivt
  • Feedback – om att ta och ge kritik
  • Att hantera tystnad, aggressivitet eller sorg i ett samtal
  • Reflektion och diskussion.

Målgrupp

Chefer, ledare eller andra yrkeskategorier, där svåra samtal då och då ingår i dina arbetsuppgifter.

Utbildare

Två föreläsare/aktörer i samarbete: Fredrik Mattsson, Camilla Rönngren eller Mia Peterson

Omfattning

Föreläsningen är i grundutförandet en halvdag, men den kan skräddarsys i olika längd.