Även om man vill aldrig så väl, kan bemötandet ibland bli dåligt. En utmaning är att mottagaren alltid har makten. Det är han eller hon som avgör om hen blivit väl bemött.

Kommunikation sker genom ord och beteende. Under kursen ligger fokus på beteendet. En utgångspunkt är att vi i de allra flesta fall beter oss som vi är vana att bete oss – och vanans makt är stor. Det finns olyckligtvis ingenting som säger att det vana beteendet kommunicerar det vi önskar kommunicera. Och så länge vi gör som vi brukar kan ingen utveckling ske.

Ur innehållet

• Kommunikationen och vanornas makt
• Människan och våra uttrycksmöjligheter
• Förstår vi varandra?
• Att skapa det goda samtalet
• Några av våra bemötandesituationer (dessa situationer arbetas fram tillsammans med uppdragsgivaren)
• Konsten att skapa ett tränande klimat
• Praktiska gruppövningar

Målgrupp & användning

Kursen kan skräddarsys för olika grupper och kan användas för att tala om bemötande, kommunikation i den egna gruppen eller som ett verktyg för att resonera kring hur vi uppfattar varandra. Max 50 deltagare.

Dokumentation

Bland dokumentationen finns en sammanfattande webbsida (ingår i priset).

Utbildare

Erik Mattsson eller Fredrik Mattsson

Kurslängd & kostnad

Kursen är i grundutförandet en dag, men den kan skräddarsys i olika längd, från en halvdag. Priset varierar beroende på tidsomfattning och storlek på grupp. Använd formuläret till höger för en offertförfrågan.

Top