Att i enskilda samtal kritisera, konfrontera eller ge negativa besked till medarbetare tillhör chefens uppgifter. Dessa samtal väcker ofta obehag för de inblandade både före, under och efter att de ägt rum. Det gör att arbetsledaren ibland drar sig för att ta tag i dem, lindar in kritiken så att den blir luddig och hamnar i svårlösta konflikter när hen väl gör det.

Att bli en bra samtalsledare är en av chefens viktigaste framgångsfaktorer och något som starkt påverkar både arbetsmiljö och effektivitet på arbetsplatsen. I den här kursen går vi igenom, och övar praktiskt på, hur man som arbetsledare kan skapa det goda samtalet. Mycket fokus ligger på deltagarnas egna erfarenheter och utveckling. Genom beprövade metoder och att öva på autentiska situationer hjälper vi deltagarna på att bli trygga i samtalsrollen.

Vi går igenom samtalets olika faser, som förberedelser, genomförande och uppföljning. Hur skapar vi rätt förutsättningar? Hur kommunicerar vi både empati och tydliga gränser? Hur hanterar vi medarbetarens och våra egna reaktioner?

Vi pratar också om återkopplingens möjligheter; det vi vinner på att bli snabba, tydliga och empatiska i våra samtal. Hur vi kan se varje samtal som en möjlighet till utveckling av både medarbetaren och verksamheten. Och varför medarbetarna har rätt när de i enkät efter enkät ber om mer feedback.

Kursen är en av tre delar i Ordrums paket för att göra chefer till bättre kommunikatörer. Kommunikationens betydelse blir allt större i vårt komplexa arbetsliv och ledare som blir skickliga på att prata, tala och leda möten är ofta nyckeln till god arbetsmiljö, kreativa medarbetare och effektiv organisation. De andra delarna av paketet är Chefen som talare och Chefen som mötesledare.

Ur innehållet

• Så får du ditt budskap att landa väl
• Kroppsspråkets betydelse för ett lyckat samtal
• Olika syften, olika strategier
• Dokumentation och uppföljning

Målgrupp & användning

Kursen lämpar sig för arbetsledare som vill utveckla sin samtalsteknik och bli effektiva i sin återkoppling.

Dokumentation

Huvuddokumentation är Talarkokboken.

Kursfakta

Kurslängd: 1/2-1 dag
Deltagarantal: Max 30 deltagare
Språk: Svenska/engelska
Kostnad:  Be om offert via formuläret här intill.

Kursledare

Eskil Lundgren, Fredrik Mattsson och Camilla Rönngren

Top