Att leda och delta i möten är en oundviklig del av chefens vardag. Effektiva möten, med hög grad av interaktion och ett tydligt syfte, är ett smidigt sätt att leda och sammansvetsa en arbetsgrupp. Det är ett av chefens viktigaste arbetsverktyg. Trots det upplever många att möten sker slentrianmässigt och med minimala förberedelser. Det gör att kostnaderna blir höga när många lägger sin arbetstid på fel saker. Enkel matematik säger att goda mötesförberedelser snabbt lönar sig.

På kursen diskuterar vi hur arbetsledare med hjälp av möten driver processer, inspirerar och skapar delaktighet på arbetsplatsen. Vi tittar både på vårt förhållningssätt och på hur olika mötesmetoder i praktiken kan skapa intressanta och framåtsyftande veckomöten, arbetsmöten och teambuilding.

Kursen är en av tre delar i Ordrums paket för att göra chefer till bättre kommunikatörer. Kommunikationens betydelse blir allt större i vårt komplexa arbetsliv och ledare som blir skickliga på att prata, tala och leda möten är ofta nyckeln till god arbetsmiljö, kreativa medarbetare och effektiv organisation. De andra delarna av paketet är Chefen som talare och Chefen som samtalsledare.

Ur kursinnehållet

• Mötesledarens förhållningssätt
• Mötesmetoder – mötesledarens egen verktygslåda
• Processmöten – vad menar vi egentligen?
• Dokumentation och uppföljning

Målgrupp och användning

Kursen lämpar sig för arbetsledare som vill göra sina möten effektivare och roligare.

Dokumentation

Huvuddokumentation är Möteskokboken.

Kursfakta

Kurslängd: 1/2-1 dag
Deltagarantal: Max 30 deltagare
Språk: Svenska/engelska
Kostnad:  Be om offert via formuläret här intill.

Kursledare

Erik Mattsson och Fredrik Mattsson

Top