Här hittar du alla våra kurser sorterade under ämnesområde. Det går också självfallet bra att kombinera delar från olika kurser till en skräddarsydd kurs.

Tala bättre

Presentationsteknik
i praktiken
2 dagar 6-14
deltagare
Utbildning presentationsteknik 1 1/2 dag +
2 tim +
2 tim
8-18
deltagare
Retorik 1 dag Max 30
deltagare
Storytelling 1 dag Max 30
deltagare
Kommunikationslabbet  1/2-1 dag Max 20
deltagare
Chefen som talare 1/2-1 dag Max 30 deltagare

Mötas bättre

Mötesledning i praktiken 1 dag 5-25 deltagare
Chefen som mötesledare 1/2-1 dag Max 30 deltagare

Bemöta bättre

Från härskartekniker till det goda samtalet 1/2 dag Max 40 deltagare
Arbetsgruppen och kommunikationen 1 dag Max 30 deltagare
Det svåra samtalet  1/2-1 dag Max 20 deltagare
Kommunikationslabbet 1/2-1 dag Max 20 deltagare
Chefen som samtalsledare 1/2-1 dag Max 30 deltagare

Skriva bättre

Att skriva så att andra vill läsa 1/2 + 1/2 dag Max 20
deltagare
Top