Om inte forskarna – som ju faktiskt vet hur saker och ting ligger till –  vill och kan kommunicera det de kommit fram till, vem ska vi då lyssna till? Risken är överhängande att vi istället lyssnar på de högljudda, de som ofta påstår utan att egentligen veta något alls. Fake news istället för news.

Sedan 2015 utbildar Ordrum doktorander på Chalmers i Populärvetenskaplig presentation. Under 2018 ska vi dessutom ge doktorandkurser för såväl Uppsala universitet som Stockholms universitet. Kurslitteratur är Talarkokboken. Allt handlar om att göra det svåra begripligt. Less is more. Kort är inte bara gott – det är också livsnödvändigt.

Tagged with →  
Top