Vi kan erbjuda skräddarsydda kombinationer av bland annat:

  • Föreläsning i presentationsteknik
  • Träning av några vanliga presentationssituationer med våra aktörer i Kommunikationslabbet®
  • Rådgivning vid framtagande av nytt presentationsmaterial
  • Personlig återkoppling

Kundcase

Byggbolag (Utbildning, framtagande av nytt presentationsmaterial samt träning, 20 deltagare)

Under det inledande semiariet fick deltagarna genomföra ett antal vanliga kundpresentationer med vår aktör som motpart (de fick möta en tjänstemän, en politiker och en missnöjd kund).

Därefter följde en föreläsning i presentationsteknik, där deltagarna fick Talarkokboken som dokumentation.

Under en tremånadersperiod var vi sedan involverade som rådgivare till en extern byrå vid utformningen av en helt ny företagspresentation. Vårt uppdrag var då att bistå vi med råd för att göra materialet så effektivt och användbart som möjligt.

Vid det avslutande seminariet fick deltagarna en introduktion till det nya materialet och hur det var tänkt att användas. Därefter fick alla med hjälp av det nya materialet ge sig i kast med uppgiften att skapa nya varianter av kundpresentationerna från det första seminariet.

 

Top