För er som vill ta ett helhetsgrepp om era möten kan vi erbjuda skräddarsydda kombinationer av:

  • Rådgivning kring konferensupplägg och metodik
  • Talarträning av talarna
  • Moderator till konferensen
  • Utbildning av moderatorer utifrån metodiken i Möteskokboken
  • Föreläsning i kommunikation eller mötesmetodik
  • Underhållning eller edutainment
  • Dokumentation av konferensen

Kundcase

Kundkonferens för börsbolag (moderator och talarträning, 10 talare, 200 deltagare)

Vi deltog i diskussionerna kring programupplägg och mötesmetodik.

Därefter talartränade vi alla huvudtalarna inför mötet. Talarna fick personlig återkoppling och hjälp med att mejsla fram huvudbudskapet, effektivisera dispositionen och göra ett levande framförande.

Vi ansvarade därefter för ledning av konferensen genom att agera moderator. Detta innebar bland annat att vi ledde ett par samtal på scenen och skapade interaktion mellan publik och talare.

Forskningskonferens (moderator och talarträning, 20 talare, 250 konferensdeltagare)

Vi kom in i ett tidigt skede och var med och utformade programmet, för att möjliggöra interaktion och lärande.

Därefter talartränade vi alla huvudtalarna inför mötet. Talarna fick personlig återkoppling både på presentationsmaterialet och framförandet och därefter fick de en liten kurs i populärvetenskaplig presentation.

Under konferensen ansvarade vi för ledning genom att bistå med två moderatorer för att leda de parallella spåren under konferensens två dagar.

 

Top