Varje uppdrag är unikt. Men följande delar ingår oftast.

Övningssituationen definieras

I ett eller flera förmöten definierar vi situationen som ska övas. Vilka ska möta vem? Hur ser komplikationen ut? Vad är bästa tänkbara utfall?

I vissa fall kan det finnas ett värde i att situationerna som ska simuleras arbetas fram i hela gruppen. Detta kan då antingen ske under samma tillfälle som kommunikationslabbet (simulationen), eller vid ett förberedande möte.

Utbildningstillfället förbereds

Innan själva simuleringen ger vi ofta en föreläsning om kommunikation och bemötande. Föreläsningen behandlar vägar till effektiv kommunikation och den kan kompletteras med praktiska övningar, om man så önskar.

Sedan är det dags för kommunikationslabbet, där våra aktörer är motparten. Aktörerna kan agera kunder, brukare, medarbetare, närstående eller nästan vem som helst.

Kommunikationslabbet – som i verkligheten fast med stopp-knapp

Kommunikationslabbet är som i verkligheten, fast med stoppknapp. Deltagarna kan prova olika sätt att hantera en och samma situation. Aktiviteten sker i trygga former under ledning av erfaren kursledare. I labbet undersöks olika framkomliga vägar för samtalet. I en variant av simulation låter vi de deltagare som kommer med förslag till effektiva strategier själva gå in i simulationen och pröva sitt förslag.

Reflektion och framåtblick

Reflektionerna efteråt fokuserar på styrkor och lyckade strategier för att förenkla yrkesvardagen. Målet är att alla ska ha med sig nya strategier för att hantera situationen man övat.

Top