Nedan följer ett par exempel på vad kommunikationslabbet kan användas till.

CHEFER ÖVAR SAMTAL MED MEDARBETARE

En grupp chefer får möta medarbetare (våra aktörer) i samtal. Det kan gälla klagomål, besked om uppsägning, omplacering eller ett vanligt medarbetarsamtal. Fördelen med kommunikationslabbet är att chefen när som helst kan stoppa simulationen för att få hjälp eller ställa en fråga.

Efter samtalet genomförs reflektion, då simuleringen sker inför en grupp, får gruppen ge sina reflektioner. Vill man detaljstudera situationen rekommenderar vi filmning.

SERVICEPERSONAL UTVECKLAR KUNDBEMÖTANDE

I en simulering möter en grupp medarbetare kunder i svåra bemötandesituationer, som vi gemensamt arbetat fram i förväg. När samtalet kör fast kan en annan deltagare fortsätta simuleringen just där det gick snett.

Efter samtalet får alla inblandade reflektera kring vad som hände. Gemensamt samlar vi sedan ihop de nya strategier vi lärt oss.

VÅRDPERSONAL TRÄNAR SVÅRA SAMTAL

Vårdpersonal får i en serie simuleringar möta våra aktörer i rollen som anhöriga till svårt sjuka eller just avlidna patienter. Målet är att genomföra samtalet så respektfullt som möjligt men också fråga de närstående om hur de ställer sig till organdonation. I dessa simuleringar samarbetar vi med psykologer som agerar samtalsledare håller i samtalet.

 

Top