Varför ett labb?

Varför ett labb?

Piloter lär sig flyga i simulator. Vid de flesta stora svenska sjukhus har man träningscentrum. Man måste öva för att bli bra. Så enkelt är det.
Hur går det till
I kommunikationslabbet kan du träna knepiga situationer mot våra aktörer. Processen sker i fyra steg och inleds med att övningssituationen definieras tillsammans med dig som kund. Målet är att få till stånd en så realistisk övning som möjligt. Så här kan processen gå till.
Några exempel
Vi kan vara din svåraste kund, en knepig medarbetare eller en upprörd chef. Det finns egentligen inga begränsningar. Här kan du läsa mer om några exempel.
Top