Ordrums Camilla Rönngren föreläser tillsammans med artisten Bengt Kyllinge, för all personal i Bolidens gruva i Garpenberg under hösten. Temat är kommunikation och härskartekniker och meningen är att alla drygt 400 personer ska träffa Camilla och Bengt under hösten. Gruvan är en av världens mest moderna gruvor och här bryter man malm som innehåller zink, bly, silver, koppar och guld. Även Ordrums Mia Peterson har varit med på ett hörn.
Tagged with →  
Top