Sedan halvårsskiftet 2015 är Impra en del av utbildningsföretaget Ordrum AB. På det sättet blir vi ännu starkare. Vi erbjuder företag, myndigheter, offentlig sektor och organisationer kurser och föreläsningar på tema mellanmänsklig kommunikation. Vi tränar också svåra möten. Det kan handla om att med hjälp av oss öva konsten att leda ett lönesamtal. Eller om att i vården bemöta en arg patient eller lämna ett dödsbud till en anhörig. Vi erbjuder både färdiga koncept och skräddarsydda lösningar utifrån uppdragsgivarnas behov och önskemål.

Här kan du läsa mer om två av våra tjänster: kommunikationslabbet och bemötandeföreläsningar.

Vår utgångspunkt är att alla, utifrån förmåga och förutsättningar, kan ta ansvar för sin egen kommunikation. Målet  att öka människors kunskap och medvetenhet om kommunikativa villkor.

Impra grundades 2006 av Camilla Rönngren, Fredrik Mattsson, Mia Peterson och Maria Flink. Idag arbetar Camilla, Fredrik och Mia i Ordrum. Läs mer om alla tre.

Bland Impras uppdragsgivare under åren återfinns:

Karolinska Institutet, SSAB, GE Capital Solutions, Södersjukhuset, Uppsala kommun, Söderenergi, Uppsala universitet, Pfizer, Öhrlings, Enköpings kommun, Svenska kyrkan, Regeringskansliet, Länsstyrelsen i Uppsala län, Akademiska sjukhuset, IPF, SLU, Norrenergi, SVA, FOI, Upplandsmuseet, Skolverket, Naturvårdsverket m. fl.

header8

Top