Ibland måste vi se bakåt för att få en klarare bild av nuet och framtiden. Fredrik Mattsson gav på uppdrag av IPF, Institutet för personal- och företagsutveckling, nyligen en mytodrama-föreläsningsföreställning kring Shakespeares Henry V. Deltagarna fick möjlighet att spegla sig och sitt ledarskap i berättelsen om denne 1400-talskung. Gruppen bestod denna gång av deltagare vid Rektorsutbildningen vid Karlstad universitet/Uppsala universitet och platsen var fantastiska Sigtunastiftelsen. Rum: Framtiden. Dit häftmaskinen på bilden hörde.
IMG_8902 beskuren

Top