Ordrum ägnar sig åt kommunikation människor emellan. Vi fokuserar på gränssnittet, på själva överföringen, i ord och beteende eller text. Vi hjälper till att göra kommunikationen så bra som möjligt oavsett om det handlar om att övertyga, presentera, bemöta, ge service, intervjua, berätta, moderera, samtala eller informera.

Läs mer om oss:
Storyn
Grundtanke
Metodik
Medarbetare
Kunder