Ledarskap är kommunikation. Den duktiga ledaren är skicklig på att samtala, tala och leda möten. God kommunikationsförmåga är ofta nyckeln till god arbetsmiljö, kreativa medarbetare och effektiv organisation.

I detta seminarium tittar vi närmare tre vanliga kommunikationssituationer som ledare ofta hamnar i. Deltagarna får konkreta råd och tips kring hur de kan utveckla sig som kommunikatörer.
För dig som vill fördjupa dig ytterligare finns tre andrakurser för att göra ledare till bättre kommunikatörer: Chefen som talareChefen som samtalsledare och Chefen som mötesledare.

Ur innehållet

• Ledarskap och kommunikation
• Vanornas makt och det bedrägliga kroppsspråket
• Tre vanliga kommunikationssituationer och hur man hanterar dem:
– Medarbetarsamtalet (hur skapar du ett bra samtal)
– Personalmötet (hur skapar du ett möte där deltagarna möts)
– Presentationen (hur får du in ditt budskap)
• Konsten att skaffa sig bättre vanor
• Hur bygger du en arbetsplats där vi hjälper varandra att bli bättre?

Målgrupp & användning

Kursen lämpar sig för en grupp chefer eller ledare som vill utveckla sin kommunikationsförmåga.

Dokumentation

Huvuddokumentation är Talarkokboken och Möteskokboken.

Föreläsare

Erik Mattsson

Top