Skriver du beslutsunderlag? Föredrar du ärenden för ledningsgruppen? Är ditt uppdrag att nå fram till allmänheten med ett komplext budskap? Eller är du chef och vill få dina medarbetare med i båten?

Ur innehållet

• Så skriver du populärt, begripligt och lockande för den som inte är insatt.
• Hur planerar du skrivandet, väljer vinkel och krokar läsaren?
• Hur hanterar du termer och begrepp? Vilken är den bästa dispositionen?
• Tala om komplexa ämnen så att budskapet går in.
• Hur talar du så att andra vill lyssna? Hur presenterar man stora datamängder på ett enkelt sätt?
• Hur kan du använda metaforer, paralleller, berättelser och andra språkliga tekniker?
• Avslutande diskussion. Vad är skillnaden mellan text och tal, när man populariserar? Vad kan vi lära av varandra?

I denna halvdagsworkshop får du ta del av erfarenheterna från två experter på att skriva och tala om komplexa frågor för den som inte är lika insatt.

Kursledare

Patrik Hadenius som är publicist och chefredaktör på Forskning & Framsteg och Språktidningen.

Erik Mattsson som är moderator och utbildare, bland annat i populärvetenskaplig kommunikation på Chalmers.

Dokumentation

Talarkokboken och Skrivarkokboken ingår.

Top