Ofta när vi frågar våra kursdeltagare om vad som är viktigt för att kunna göra en bra presentation får vi svaret: att kunna sitt ämne väl. Detta kan låta klokt men då vi frågar om de någon gång mött en expert som ändå är en dålig kommunikatör brukar svaret komma blixtsnabbt:

– Absolut, så var det ofta på universitet.

Att kunna mycket om något är ingen garanti för att man kan tala intresseväckande om detta. Kunskap är en sak. Färdighet en annan. Och att kommunicera är en färdighet. Detta har ett konsortium av stora svenska företag insett när de uppdragit åt Chalmers Professional att sätta samman ett program för experter som bland annat handlar om kommunikationsträning. Ordrum är stolta för att få vara med på ett litet hörn.

Tagged with →  
Top