Ola KjelbyeEnglish version – go to LinkedIN

Filmklipp och mer information på facebook.com/ordrum

Jag som skapat Ordrum heter Erik Mattsson och brukar – vid sidan av företagsledandet – beskriva mitt yrke som rådgivare och utbildare inom mänsklig kommunikation. Jag bor med min fru och mina två döttrar i Göteborg och på Brännö.

Mina uppdrag spänner från seminarier och föreläsningar till flerdagskurser. Ibland handlar det om en intresseväckande timme på temat ”Kroppsspråket ljuger” med många hundra personer i publiken, andra gånger är vi fyra personer som tränar under ett par dagar. Ämnet kan var presentationsteknik, bemötande, storytelling, kommunikation för ledare eller mötesledning.

Sedan ett par år håller jag en 1,5 hp kurs i presentationsteknik för doktorander på Chalmers. Jag utbildar också alla ST-läkare i Kalmar läns landsting i kommunikation samt föreläser under Advokatsamfundets obligatoriska utbildning för blivande advokater.

Under åren har jag också skrivit och utformat flera material inom kommunikationsområdet: böcker om retorik, presentationsteknik – bland annat Talarkokboken – och träningsmaterial (bl a Talarkortleken och interaktiva kurser). Tillsammans med Anna Jöborn har jag skrivit Möteskokboken som handlar om konsten att skapa effektiva möten. Dessutom är jag redaktör och medförfattare till Skrivarkokboken. Ett av de ämnen som intresserar mig mycket är hur färdigheter lärs ut och bibehålls.

Jag arbetar också som moderator och leder större möten och kongresser, från regeringskonferenser till interna företagsevent. Dessutom är jag emellanåt verksam som skådespelare och uppläsare.

Intresset för kommunikation vaknade på allvar då jag spelade skolteater i gymnasiet. Teatern väckte frågan om vad det egentligen är som gör att vi, som publik, låter oss fångas. Hur kommer det sig att vissa människor framstår som självlysande? Kan man lära sig sådant eller är det medfött?

Med åren har jag blivit alltmer övertygad om att kommunikation är en färdighet och att vägen dit går genom övning och åter övning. Med bra träningstekniker och skickliga lärare kan man bli hur bra som helst.


Vägen till utbildare och föreläsare tog sin början redan under min värnplikt, som vapenfri, där jag var ordförande för Sveriges vapenfrias förtroenderåd. Uppdraget kom att handla mycket om lobbyarbete och det blev åtskilliga besök hos politiker, myndigheter och vapenfria runt om i landet.

Ordförandeskapet gav mersmak och jag ville skaffa mig mer kunskap om den politiska processen. Statskunskap blev då det självklara huvudämnet, även om det i utbildningsryggsäcken då redan fanns matematik och fysik. Senare tillkom u-landskunskap och ekonomisk historia. Vid sidan av studierna ägnade jag dock det mesta av min fritid åt skådespeleri.

Under tre år kom jag sedan att leda Röda Korsets Ungdomsförbund som förbundsordförande. Arbetet var oerhört spännande men krävde i gengäld mycket tid, engagemang och energi. Ordförandeuppdraget förde mig till många möten med människor, här hemma och ute i världen. Jag höll åtskilliga tal, debatterade, gjorde ministeruppvaktningar, deltog i manifestationer och skrev debattinlägg.

Ordrum startade sin verksamhet 1996 ur tanken att det går att lära sig kommunicera – träningstekniker är viktigare än talang. Målsättningen var då som nu att bistå organisationer och företag med utbildning och rådgivning inom kommunikation människor emellan. Bland kunderna finns företag, organisationer, myndigheter såväl som universitet och högskolor.

Top