Under hösten talartränar Ordrums Fredrik Mattsson ett stort antal personer. Målet med träningen är att finna vägar att både nå ut – och in – med sitt budskap. Att ta reda på hur man uppfattas i en talarsituation är ett första steg för att kunna göra aktiva val och få ett hum om vad du behöver stärka och vad du behöver tona ner i det egna beteendet. Att behärska konsten att tala inför andra är en praktisk färdighet och därför är det praktisk träning som står på agendan då Fredrik under hösten träffar personer från så skilda verksamheter som till exempel offentlig sektor och fordonsindustrin.

Top