fredensborgUnder fyra dagar genomfördes utbildning för blivande chefer inom landstinget. Diskussionerna handlade mycket om chefsrollen och fördelarna med att tala om chefsskapet i rolltermer – man är inte chef, man innehar chefsrollen. Sedd i det ljuset blir kritik möjlig utan att den upplevs som en kränkning. I stället handlar allt om följande två frågor: Hur ska rollen spelas? Vill jag spela rollen på det viset? Ledarskap blir då en fråga om rolltolkning mer än personlighetsprofil.

Vi talade också mycket om forskning och fakta. I samtalet vid en av luncherna kom vi att tala om evidensbaserad forskning och då påpekade en av kursdeltagarna att det kanske i själva verket är så att mycket av forskningen är eminensbaserad, det vill säga att vi tror på auktoriteter i väl så stor utsträckning som fakta. Detta gör vi på gott – i ett mellanmänskligt perspektiv, där förtroende är allt – men också ofta på ont.

 

Top