Fredrik Mattsson och Mia Peterson genomför under hösten ett antal utbildningar kring bemötande och kommunikation inom primärvården. Chefer och övrig personal diskuterar och övar bemötande med hjälp av Ordrums Kommunikationslabbet.

Top