Ordrums Camilla Rönngren och Fredrik Mattsson har under två dagar i början av året och i två olika sammanhang arbetat på uppdrag av Almi företagspartner i Uppsala. Temat var kommunikation – konsten att nå fram och blir förstådd, både i den interna kommunikationen på arbetsplatsen såväl som gentemot kunder. Almi företagspartner arbetar med rådgivning och hjälp med finansiering i företagandets alla faser. Vi tackar för förtroendet. 

 

Tagged with →  
Top