Alla svåra samtal handlar inte om liv och död men inom vården kan det handla också om just det. Ordrums Camilla Rönngren och Fredrik Mattsson medverkade nyligen på en utbildning för ST-läkare på Södersjukhuset i Stockholm kring konsten att kommunicera svåra besked. Specialistläkare från olika delar av sjukhuset tränade sin förmåga att vara goda kommunikatörer i, på många sätt, pressade situationer. Utbildningen består till stor del av praktisk träning, som filmas och diskuteras.

IMG_8865 beskuren

Top