Transportstyrelsen_litenUnder januari månad har Erik Mattsson utbildat ett par hundra av Transportstyrelsens tjänstemän i kommunikation. I seminariet har vi diskuterat den moderna ämbetsmannarollen – och hur man på ett klokt sätt förenar den med myndighetssveriges krav på att uppfattas som en servicegivare.

Frågorna som diskuterats är bland andra: Hur förhåller man sig till sin kund? Hur är man korrekt men samtidigt empatisk? Hur hanterar men starka känslor? Hur kommunicerar man till människor som inte vill förstå? Och sist men inte minst: Hur övar man vidare för att blir ännu bättre i sin ämbetsmannaroll?

Uppdraget genomförs i samarbete med Talarforum – tack för förtroendet!

Top