Att ungdomen är vår framtid råder det ingen tvekan om. Att ”den eviga ungdomens stad” är Uppsala är också vedertaget. Ordrum, som nu funnits i drygt 20 år och startade sin verksamhet i staden, vill stödja andra ungdomar och sponsrar därför UNIK fotboll (Unik P04) i Uppsala. Klubben har en stor och bred ungdomssektion och ungdomar från stadsdelar med helt olika karaktär spelar tillsammans i laget. Fotboll handlar i stor utsträckning om samspel och god kommunikation. Precis som Ordrums verksamhet. Heja Unik!

 

Top