Tala bättre
Vi lär ut hur man presenterar, övertygar, berättar och argumenterar.
Mötas bättre
Vi modererar, utbildar i mötesledning och dokumenterar ditt möte.
Bemöta bättre
Vi utbildar i bemötande och tränar svåra samtal i Kommunikationslabbet.
Skriva bättre
Vi utbildar i konsten att skriva så att andra vill läsa och vi tvättar texter.
Leda bättre
Vi utbildar, tränar och coachar ledare till att bli bättre kommunikatörer.
Öppna kurser
Vi ger öppna kurser i kommunikation. Här hittar du aktuella datum.