Tala bättre
Vi lär ut hur man presenterar, övertygar, berättar och argumenterar.
Mötas bättre
Vi modererar, utbildar i mötesledning och dokumenterar ditt möte.
Bemöta bättre
Vi utbildar i bemötande och tränar svåra samtal i Kommunikationslabbet.
Skriva bättre
Vi utbildar i konsten att skriva så att andra vill läsa och vi tvättar texter.
Leda bättre
Vi utbildar och tränar ledare till att bli bättre kommunikatörer.
Öppna kurser
Vi ger öppna kurser i kommunikation. Här hittar du aktuella datum.